Naturreservat

Jag har förmånen att ibland vistas i ett naturreservat, ÄNGSÖ i Västerås, Västmanland.

igår såg jag en film på bio “Om Skogen” där man påstod att naturreservat är skyddade mot avverkning.

På Ängsö har det tolkats som att markägare har rätt att kalhugga och avverka skog efter egen bedömning och efter hur mycket pengar som Stiftelsen som äger marken vill ta ut för att klara sitt uppdrag.

De senaste 25 åren har det avverkats skog på Ängsö i stor omfattning och bland annat har stora områden med ekar som är flera hundra år gamla huggits ned.

Numera är det nästan omöjligt att gå i skogsområden på Ängsö på grund av all avverkning eftersom det har lämnats kvar ris i stor omfattning, gamla stigar är borta, det finns några vandringsleder som hålls öppna, troligen för att där syns missskötseln men annars är benämningen Naturreservat närmast ett skämt. Ängar och sjöängar är fortfarande vackra med stor artrikedom. Skogarna är en katastrof och borde inte få kallas naturreservat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s