Forskning mm

I många år var jag verksam med forskning på Rise, svenska statens forskningsinstitut.

jag sysslade med arbete om bredband och samhälle, en hel del var EU-finansierade forskningsprojekt, en del var uppdrag initierade av olika organisationer.

En stor del av arbetet kom att handla om s.k öppna nät och om de samhällsekonomiska konsekvenserna av bredband.

En studie om fiberinvesteringar: Socio-economic return of FTTH investment in Sweden, a prestudy (acr055970)
http://www.acreo.se/sites/default/files/public/acreo.se/upload/publications/
prestudy_socio-economic_return_of_ftth_0.pdf

En intressant Eu-rapport om bredband till glesbygd:
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/engage-development-highspeed-broadband-networks-and-services-throughout-rural-europ