om mig

Crister M

Hello!

Jag fotograferar och skriver.

bor i Sigtuna och skriver gärna om staden och fotograferar bland annat den unika miljön

Jobbade länge, med bredbandsfrågor och hur samhället påverkas och sedan med forskning i samma ämne.

Var knuten till Rise, Research institutes of Sweden, statens forskningsbolag

var också rådgivare till EU-kommissionen, deltog i rapporter åt OECD, Sveriges kommuner och regioner m.m

Föreläste ofta och regelbundet på olika konferenser och universitet