Nya miljöproblem

I nyheterna omtalas ett nytt miljöproblem, Lövblåsaren.

Det sägs att lövblåsarna har skadliga effekter på miljöoch hälsa.

Jag kan genom en empirisk studie ge mer information om detta. Vi har en granne några hus från vårt som äger en lövblåsare som är väldigt störande. Han brukar börja med att klippa gräset och därefter övergå till att klippa häcken, sedan kommer lövblåsaren fram, allt detta tar ett par timmar. Ibland särskilt på våren, används även en mossrivare!

Särskilt sker detta på helgerna när vi andra vill ha lugn och ro. Det känns bra att frågan har lyfts till ett större problem. Hoppas att detta kommer upp i Glasgow. Jag kan vittna om vilken olägenhet det innebär.

Obs bilden är inte från grannskapet, utan från Viby by utanför Sigtuna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s