Långfredag

Idag den 2 april är det långfredag,

Långfredagen uppmärksammas inom kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem. Dagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller fredagen närmast före påskdagen. Namnet långfredag kommer av att dagen var lång och fylld av lidande för Jesus och av att gudstjänsten var längre än i vanliga fall.

Högtidlighållandet av långfredagen började i Jerusalem under 300-talet. I  Norden blev långfredagen helgdag på 1600-talet.

Under 1870-talet klädde sig många i svart för att markera sorg till följd av Jesu lidande. Fram till 1969 fanns ett förbud mot offentliga nöjesetablissemang att hålla öppet, nöjesförbudet. På långfredagen var affärer, restauranger och danslokaler därför stängda. I och med detta präglades dagen av stillhet. Allmän frid skulle råda och traditionen var att man skulle undvika onödiga aktiviteter och måltiderna bestod av enkel mat eller fasta. Inte minst för barnen, som inte fick leka, kunde dagen upplevas som ovanligt lång och tråkig.[Många barn var tvungna att vara finklädda vilket dock även gällde andra helger.

För min mor som kom från det konservativa Göteborg levde detta kvar i varje fall i hennes minne, hon ansåg att allt var var så tråkigt på långfredagen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s