Mankell vs Wallander

Har just läst Henning Mankells “Kinesen”.

Ett storverk, en roman om nutid och dåtid, som förklarar och analyserar så mycket av vår tid

Jag gillar verkligen Wallander filmerna men inser att filmerna inte gör böckerna rättvisa. Mankell är underskattad, förmodligen beroende på de ganska ytliga filmerna.

Hoppas att fler upptäcker Mankell och hans storhet och mångfald.

En roman som har bakgrund i verkligheten men inte till alla delar realistiskt återgivet. Det som beskrivs kunde ha hänt men inte nödvändigtvis har skett. Detaljer är korrekt återgivet.

Berättelsen är författarens eget ansvar

fritt efter Mankells egen epilog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s