Märkliga saker

Många saker sker utan att vi avsiktligt menade så.

Mitt liv har förändrats radikalt var 10,e år ungefär från bostäder till Kabel-tv vidare till Bredband och samhälle. Mina sista arbetstid jobbade jag med forskning och rådgivning. Nu som pensionär ägnar jag mig åt kultur, skriver ibland och lyckas sälja en och annan tavla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s