När jag slutade att jobba blev det fotografering och skrivande .

 Det blev uppenbart att jag måste skriva om Sigtuna och ge min bild av staden och vad som har format Sveriges första stad, Sveriges huvudstad innan Uppsala och Stockholm försökte ta över den rollen. Sigtuna är Kungens stad med kungliga kronor i sitt vapen.

Det blev ett måste att försöka ge en bild av hur staden uppstod och utvecklades.

  Jag skall nu försöka att beskriva Sigtunas historia så som jag har hört det berättas och läst i olika källor.  Det kanske inte överensstämmer helt med det vi har lärt oss i tidigare historiebeskrivningar.

 Det sägs att kungen förenade tre olika riken och bildade Sverige. Senare har jag hört att det var tre olika delar av landet (Uppland) som förenades till ett gemensamt rike.

Alltså inte Svealand och Götaland utan mera små lokala små riken, som hette Attundaland, Tiundaland och Fjärunaland, eller liknande.

Alla dessa småriken fanns då i det som senare blev till Uppland.

Det fanns naturligtvis folk och land även i södra och västra delarna av nuvarande Sverige, men det tillhörde då Danmark och Norge.

 Så därför uppehåller vi oss i det som idag kallas Uppland.

Alltså nu talar vi om hur Sverige bildades i Sigtuna.

3 thoughts on “När jag slutade att jobba blev det fotografering och skrivande .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s