Återanvändning

Eftersom jag numera inte jobbar ägnar jag mina dagar åt annat, tex att gå igenom material som jag tidigare har gjort. Hittade en liten skrift som jag medverkat åt EC tillsammans med 2 engelsmän och en italienare skrev bifogade intressanta skrift, som översattes till 21 olika språk.

Trevlig läsning:

This document can be cited as:
European Commission, Guide to High-Speed Broadband Investment

European Commission, Digital agenda for Europe, see: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s