Bredbandsanalys för Skåne och Blekinge

Under mitt arbetsliv tillbringade jag de senaste 10 åren med Bredbands frågor som rådgivare och som expert åt organisationer och verksamheter. Ofta visade våra analyser häpnadsväckande resultat.


I denna studie har vi Marco Forzati och jag m.fl. analyserat samhällsekonomiska effekter av
bredbandsutvecklingen i Skåne och Blekinge, med fokus på konkurrens,
miljö, och potential för kostnadsminskningar inom hemtjänst.


Bredbandsutvecklingen har bedrivits som ett regionalt projekt och har därför
analyserats ur ett regionperspektiv. Det finns således lokala faktorer och
variationer som inte har behandlats i denna studie.
Först, har vi analyserat de potentiella kostnadsminskningar för leveransen
av hemtjänst som ett välutbyggt fibernät kan möjliggöra för Skåne och
Blekinge. Beräkningarna visar att:
• Ett införande av digitala tjänster kan frigöra mellan 469 och
639 miljoner kronor per år i Skåne och Blekinge, som kan
användas för att fortsätta leverera högkvalitativ hemtjänst till en
växande andel äldre i befolkningen.


Detta förutsätter dock en omfattande fiberinfrastruktur.
Vi har också analyserat effekten av ökad bredbandspenetration (100 Mbps)
på sysselsättning, företagande, ekonomisk utveckling (lönesumma och
skatteintäkter), miljön (minskat bilåkande), samt på befolkningsutveckling,
med hjälp av regressionsanalys.


Summerat över hela Skåne och Blekinge med sina 1,46 miljon invånare är en
10 % högre bredbandspenetration (100 Mbps) korrelerad med omkring 21
650 nya jobb och en ökning på cirka 5,37 miljarder kronor i utbetalade
löner inom regionen, vilket i sin tur skulle generera cirka 1,68 miljarder
extra i skatteintäkter.
Vi ser också att 10 % högre bredbandspenetration (100 Mbps) är korrelerat,
allt annat oförändrat, med ett högre antal nyregistrerade företag, specifikt ett
nytt företag per 5 000 invånare för kommunerna med hög urbaniseringsnivå.
Summerat över hela Skåne och Blekinge innebär detta att en ökning i
bredbandspenetration (100 Mbps) med 10 % skulle leda till omkring
166 nya företag.


Vi konstaterar vidare att fibernät leder till positiva effekter på miljön, med
tiotusentals ton i minskat CO2 utsläpp. Resultatet för hela Skåne och
Blekinge är att en 10 % bredbandspenetration (100 Mbps) ökning är
korrelerad med totalt hela 24 miljoner mil kortare körsträcka per år, vilket
betyder mer än 46,5 tusen ton mindre CO2 utsläpp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s