Förspel

Förarbetet till min nästa bok har tagit 40 år.

Hoppas att det tar kortare tid att skriva ihop något ur denna omfattande fakta insamling.

Nu börjar ett svårt arbete att sålla i detta material som innehåller hela mitt liv.

Delar av mitt arbetsliv har jag tidigare skrivet om i Bredbands betraktelser som kom ut i samband med Svenska stadsnätsföreningens 20 årsjubileum.

Innehållet i boken om mitt liv kommer att bli uppdelat på barndom, uppväxt och arbetsliv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s