Dagens dilemma

Mitt hälsotillstånd präglas av välmående, för närvarande har jag lite för högt blodsocker Vilket kommer av felaktig kost.

Jag har också för högt blodtryck förmodligen också orsakat av felaktig livsstil, för lite motion och för ofta vin istället för vatten.

Äta vettigare är svårt , jag kan motionera mer och dricka mindre vin men blodtrycket går inte ned, min läkare säger att jag måste äta blodtryckssänkande men då blir jag yr . Jag riskerar alltså att få välja mellan att vara yr( med balansproblem eller för högt blodtryck som kan medföra allvarliga problem som stroke.

Allt startade 2018 när jag drabbades av Hydrocefalis och fick en shunt inopererad i hjärnan, Det gav omedelbart effekt och mina problem försvann när shunten var på plats. Visserligen en lång återhämtning men jag fick tillbaka ca 80 % av mitt tidigare hälsotillstånd före hydrocefalis. men började ära blodtryckssänkande regelbundet, Det funkade ända tills för ett halvårs sedan, då jag blev kraftfullt yr och fick svårigheter. På min läkares inrådan slutade jag med blodtryckssänkande tabletter och yrseln försvann, men blodtrycket ökade oroväckande, Nu har jag bytt tablett och experimenterat med dosen. Hoppas verkligen att det hjälper, Jag inser att det inte är hälsosamt med för högt blodtryck och vill inte vara yr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s