(o)väntade händelser

Snart är ännu ett åt bakom oss, ett år av nya upplevelser och ett nytt sätt att försöka bemästra det, Covid med nedstängningar och restriktioner och ett vaccin för att försöka bromsa sjukdomsspridningen.

Vi har just fått en kvinna som ledare för vårt största regeringsparti. Äntligen och lycka till.

Vi går nu i en period inför nästa val, att välja ny regering och nu börjar något som kan likna ett slag. Kampen om regeringsmakten.

Det är många slag som skall utkämpas, om skatter, där de olika blocken kan liknas vid barndomens Spara och slösa. Slaget om sjukvården och skolan samt den ökande kriminaliteten är slag som kommer att utkämpas. Jag oroar mig mest för att vi på vägen kommer att riskera att träda in i en ny tidsålder som under min uppväxt ansågs vara en utopi.

1984

minns ni boken som skrevs 1948 av G, Orwell om ett samhälle där människan underordnas staten och befolkningen ständigt övervakas. Orwell skrev att litteraturen behöver räddas åt eftervärlden för att vi skall bevara empati och kultur.

Visserligen skriver vi 2021 och snart 2022, men vi är om vi inte ser upp på väg in i det samhälle som Orwell varnade för. Jag ser många fördelar med digitaliseringen, som förbättrad sjukvård och omsorg tack vare alla sensorer som talar om när något inte funkar. Övervakningen av samhället kan förhindra kriminaliteten och minska de stadsdelar där samhället riskerar att haverera.

Jag hoppas dock att vi tar lärdom Orwells 1984 och inte låter vår framtid bli styrd av makten där storebror ser allt.

nu diskuteras på allvar att staten skall få rättighet att med tvångsmedel kunna gå in i våra hem utan att behöva berätta varför.

Det kallas “hemlig husrannsakan i preventivt syfte” . Jag inser att vi behöver ligga långt före kriminaliteten för att få ett anständigt samhälle, men risken är att anständigheten går förlorad om Storebror staten inte ens behöver berätta vad de gör. Då är vi där som Orwell förutsåg att brandkårens uppgift blir att bränna böcker och att litteraturen måste bevaras.

Vissa partier anser att man måste gå längre än det här förslaget och förbjuda mer, högerkrafter säger att förslaget redan borde ha införts.

Men vi får inte glömma bort att vi också vill ha ett samhälle vi vill leva i.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s