Till minne av Åke E Andersson

Läste just den tråkiga nyheten att Åke har lämnat oss,

Åke E Andersson var i nästan 20 år chef för Institutet för framtidsstudier och sedan professor i infrastruktur vid KTH och därefter i nationalekonomi vid Jönköpings högskola.

jag hade förmånen att få medverka vid flera sommaruniversitet som leddes av Åke, hans dynamiska föreläsningar lever fortfarande kvar starkt i mitt minne.

Hans uttalande om att allt förändras hela tiden och att vi måste skapa förändringsbenägna organisationer har påverkat mig starkt. Hans ledord var viktiga för mig när jag arbetade med bostadsfrågor och särskilt under senare år när jag själv var verksam med forskning kring bredband och samhälle på Rise och EU.

Åke E Anderssons syn på infrastrukturens betydelse för utvecklingen har varit mitt föredöme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s