skrivande

Några olika skrifter har det blivit nu.

Det började egentligen med några minnesbilder från tidigare arbeten:, Bredbandsbetraktelser som jag skrev till Stadsnätsföreningens 20-års jubileum.

Jag har skrivit några guideböcker, En vägvisare i Sigtuna, En vägvisare på Ängsö, och En vägvisare till Sverige förr.

Det har blivit en berättelse om hur samhället digitaliserades, Vision och Vetande om Det digitala Samhället. samt en liten bok om järnvägens betydelse för samhällsutvecklingen, Det byggdes aldrig någon järnväg till Sigtuna och Ängsö.

Jag har också lyckats få ihop ett par romaner som utspelar sig i Sigtuna, Det oväntade i Sigtuna samt, Det förväntade i Sigtuna.

Ett par av dessa finns även på engelska, A guide to Sigtuna & The vision of the digital society.

I datorn just nu, finns förståss mina minnesbilder och ett större arbete om Sigtuna , en historisk beskrivning om staden.

Egentligen borde jag försöka få ihop en roman till det är uppfriskande att skriva fritt utan att behöva tänka på sanning eller konsekvens, man får skriva nästa vad som helst så länge man inte anklagar någon. Att skriva i en bok att man anser någon vara en idiot är inte åtalbart däremot kanske att på stå att någon är det skulle kunna prövas.

Jag får väl försöka strukturera mina anteckningar och se vad det kan bli.

Alla titlar finns på Adlibris och Bokus och de engelska även på Amazon. Bokhandlare kan naturligtvis ha de andra eller beställa hem. En vägvisare i Sigtuna finns på turistinformation, museet och där böcker säljs.

Crister Mattsson skriver om järnvägens betydelse för det svenska samhället – Boktugg.se

Sigtunas historia och nutid levandegörs i Crister Mattssons bok – Boktugg.se

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s