Minnesmärken

Vi kommer till världen ensamma och utan någonting, vi lämnar också världen utan att kunna ta med oss något. Tiden på jorden ägnar vi åt att bygga broar, mellan platser och tidsepoker.

Det är viktigt att vi bevarar minnesmärken som visar på hur människor förr strävade för att bygga vägar och broar.

Se på den här bron som visar hur någon kämpade för att bygga en bro med en konstruktion av stenar och skapade en väg över ett annars besvärligt vattendrag. som skulle ha varit ett hinder.

Kommunikation har alltid varit vår viktigaste drivkraft för att skapasamhällsutveckling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s