Digitalt efterbliven

Jag bor i den gamla och vackra staden Sigtuna, som fortfarande efter 1000 år fortfarande ligger i Uppland.

Genom en administrativ åtgärd tillhör staden numera Stockholms läns sjukvårdsområde, viket innebär att staden Sigtuna får konkurrera med de övriga 25 kommunerna i region Stockholm om nödvändiga resurser.

Vi skall inte ha fördelar än andra kommuner eller regioner i landet, men gärna behandlas lika rättvist.

I dessa pandemitider är det lätt att känna sig frustrerad över utebliven vård eller vaccin. Värre är att uppleva en utebliven information. I dessa digitala tider är information bara en knapptryckning bort och kan enkelt och snabbt nå alla invånare. Varje dag nås jag av information hur vaccinläget ser ut på andra håll. På flera andra platser pumpas ut detaljerad information om vaccinläget, dock inte i Sigtuna. Här är det helt tyst, ingen information finns eller ens någon plan om när informationen kan komma. Det måste beror på att regionen är digitalt efterbliven, något annat är inte möjligt i dessa informationens tidevarv.

Självklart vill alla ha den nödvändiga informationen eller allra helst en plan över vad vi kan vänta oss.

Låt oss hoppas att bristen bara beror på ett förbiseende, för inte har väl regionen medvetet undanhållit oss information?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s