Ur led är tiden

Någonting händer med vår värld.

Jobbig värme och samtidigt översvämningar på andra platser. Stormar, stjärnfall, stiltje och torka.

Vad är det som sker egentligen.

Har Greta fått rätt?

Samtidigt gör FBI inbrott hos en tidigare president, Ryssland får spö av sina tidigare lyd-riken och i Frankrike torkar floder och riskerar vin-skörden .

vart är vi på väg?

Entreprenörskap

Det är bara människor som kan göra affärer. Inte företag eller varumärken. Affärer uppstår när människor möts, ofta när någon som vill sälja något möter någon som vill köpa.

Att befinna sig på en plats där detta kan ske kallas ofta för marknad.

Det finns oxå personer som skapar förutsättningar för affärer. Dessa kan kallas för entreprenörer.

Det enda vi kan veta säkert

Det finns många saker som är ganska klart. Men det finns bara en sak vi vet helt säkert.

Vi kommer alla att dö. En del ganska snart, kanske redan före nästa torsdag. Andra har många år kvar.

Vi vet inte vilka som försvinner snabbt och vilka som blir kvar ett tag till. Ibland kan det kännas orättvist särskilt när barn får lämna jordelivet. Men sjukdomar och olyckor kan komma i vår väg.

Var snälla och vänliga mot varandra, du vet aldrig om vi möts igen.

Det är få som är elaka av naturen. De kanske har blivit så av händelser som påverkat dem.

Bete dig som om varje dag är din sista i livet. Vilket minne vill du lämna efter dig?

Jag tror att de flesta är goda människor. Några kan ha påverkats av oväntade omständigheter de egentligen inte kan rå för.

Så var den fina människa vi alla egentligen vill. Du är din egen framtid.

att förta sig…

Den late förtar sig hellre än går två gånger, sa alltid min far när någon försökte bära för mycket.

Nu läser jag dagligen om politiker som försöker uppfostra folk istället för att tjäna dem. Gör rätt, gör om, om ni vill tjäna landet. Att styra är inte samma sak som att härska.

Många politiker försöker utbilda sina väljare att göra vad de vill. Varför?

Vi skall snart välja nya politiker som i sin tur skall styra landet och ge direktiv offentligt anställda.

Ni kan inte välja ett nytt folk, sådana försök pågår i Ryssland och Ungern, ända tills folket protesterar. Även här kan vi protestera om makthavarna inte motsvarar våra önskemål och behov.

Bästa politiker, inse vem ni företräder, det är inte era egna ideal eller vinster, bara folkets.

Sigtuna vägvisare

Av mina 10 utgivna så är , “En vägvisare i Sigtuna “, den mest framgångsrika och fortsätter att fungera och fylla en viktig funktion för besöks-näringen.

Trots framgångarna behövs förnyelse. Jag saknar en del och staden förändras. Därför har jag börjat en omdaning av Vägvisaren.

Några nya foton, uppdatering av vissa delar och ett par nya avsnitt.

1; Ingegerdsleden, pilgrims-leden som utgår ifrån Sigtuna för hon föddes som dotter till Olof Skötkonung, och helgonförklarad som den heliga Anna.

2, Konst i Sigtuna, en karta över offentlig konst i staden.

Uppdateringen beräknas vara klar inför turist säsongen 2023. Om jag orkar.

Sommartid

I norra Europa lever alla upp när det blir ljust och varmt. På vintern går många i ide, inte bara björnar och andra djur utan även människor, Kanske skulle vi inrätta en en ny tid som gör att vi kan leva bättre.

Betraktelser

Efter att ha tillbringat en natt på Ängsö så vaknar jag till omväxlande väder.

En lång morgon-promenad fick mig att se med nya sinnen.

Tankarna handlar om alltings förgänglighet, naturen förändras hela tiden inte bara med års- tiderna utan också med decennier. Gamla upptrampade stigar växer igen och vägar får nytt utseende. Träd faller och nya växter får livsrum.

Människan förändrar också naturen, nya ängar blir åkrar och åter till betesmark, gamla stängsel byts ut till nya när fåren lämnar och ger plats åt kor och hästar.

Jag ser gamla stenrösen som en gång varit husgrunder, och den plats där hela byn tvattade sina kläder har en ny brygga som redan börjat rasa, förmodligen dåligt byggd och förvaltningen prioriterar mer lönsamma insatser.

Bara stora stenblock ser likadana ut sedan senaste istiden. Förmodligen är några växter hitflyttade av människor och kommer att försvinna med människorna.

Nu kan vi bara minnas tider som har flytt och se de spår som fortfarande finns kvar.

Miljö består också av kulturbyggnader. Naturreservat bör också innehålla en plan över vilka byggnader som skall bevaras och vilka som kan tillåtas att försvinna. Vi människor försvinner, det är oundvikligt, vi kan se vilka som bodde här förr när vi besöker kyrkogårdarna och läser namnen och ofta var de bodde. Den levande historien hur de bodde och levde behöver också vårdas

Göteborg

Efter en nästan overkligt solig juni/juli så kommer augusti med nästan overkligt regn. Skönt då klarar sig växterna och Göteborg lever upp till sitt rykte.

Foto genom fönstret från insidan

Sigtuna

Sveriges äldsta stad, över 1000 år bevisligen, de flesta andra platser bildades som befästningar eller handelsplats. Sigtuna bildades för att kungen blev kristen och byggde en kyrka, för att samla sina närmaste män gav han dem tomter utmed vägen(gatan) till kyrkan och kungsgården. Den gatan ser likadan ut som år 980. Lika bred och likadan sträckning, så småningom byggdes det fler kyrkor i Sigtuna.under en tid fanns det 7 kyrkor och ett kloster som blev ett dåtida center med sjukhus utbildning och odlingar.

Idag finns här många serveringar som alla serverar likadan mat, som smakar lika lite. I staden finns också många fastighetsmäklare och flera frisörer.

Stora gatan i Sigtuna

påminnelse om tidigare pandemier

För ungefär 100 år sedan kom spanska sjukan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med
försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.


Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och
nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanskasjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar3–6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6miljarder människor.

Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor.

Den globala dödligheten är inte känd men uppskattas till mellan 10 och 20 procent av dem som blev infekterade. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, vilket
kan jämföras med mer normala influensaepidemier, där
högst 0,1 procent dör.
1918–1919 dog över 27000 i Sverige. Under 1919 och1920 års epidemier avled ytterligare 10000.

Det anses som att resande var en orsak till att spanska sjukan spreds över världen