Minns

Snart finns bara minnen kvar.

Jag passade igår ett hus där jag bott i många år och där mina barn föddes. Kanske inte just i huset men under tiden vi bodde där. Så mycket minnen det finns.

Snart finns det bara minnen kvar.

Människor kommer och går en del spår syns länge, innan även de försvinner.

Vem skriver historia, de som haft makten eller de som skapat.

Vad händer när minnen försvinner. Jag har sett vänner där minnen bleknat.

Vad lämnar vi efter oss och vad vill vi lämna kvar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s