Entreprenörskap

Det är bara människor som kan göra affärer. Inte företag eller varumärken. Affärer uppstår när människor möts, ofta när någon som vill sälja något möter någon som vill köpa.

Att befinna sig på en plats där detta kan ske kallas ofta för marknad.

Det finns oxå personer som skapar förutsättningar för affärer. Dessa kan kallas för entreprenörer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s