att förta sig…

Den late förtar sig hellre än går två gånger, sa alltid min far när någon försökte bära för mycket.

Nu läser jag dagligen om politiker som försöker uppfostra folk istället för att tjäna dem. Gör rätt, gör om, om ni vill tjäna landet. Att styra är inte samma sak som att härska.

Många politiker försöker utbilda sina väljare att göra vad de vill. Varför?

Vi skall snart välja nya politiker som i sin tur skall styra landet och ge direktiv offentligt anställda.

Ni kan inte välja ett nytt folk, sådana försök pågår i Ryssland och Ungern, ända tills folket protesterar. Även här kan vi protestera om makthavarna inte motsvarar våra önskemål och behov.

Bästa politiker, inse vem ni företräder, det är inte era egna ideal eller vinster, bara folkets.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s