Skönhet ?

Det vackra är något som betraktaren avgör, färg och form ger oss harmoni och skapar en upplevd sinnesstämning. Det slitna och kanske övergivna känns ibland vackrare än det nya korrekta och slätstrukna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s