Att skriva en bok

Om man kan skriva får man säga nästan vad som helst.

Du får inte påstå att någon verklig person är kriminell eller galen utan att kunna bevisa det, men jag får skriva att jag anser att någon är det ena eller andra, om inte avsikten är att ringakta någon så att det kan betraktas som förtal enligt lagen. Vilket är svårt att dra inför domstol.

Men om du skriver en roman med påhittade personer kan du troligen komma undan åtal. Vi har två olika lagar som skyddar dig, tryckfrihetsförordningen och yttrandefriheten.

Under några år var jag lätt aktiv i kommunalpolitiken och fick flera uppdrag, bland annat i Kommunfullmäktige och flera nämnder och bolag. Det slutade med en katastrof.

Mina så kallade partikollegor såg mig som ett hot och började motarbeta mig allvarligt. Jag förstod inte att det enbart handlade om att andra ville ha arvodet för dessa uppdrag och såg mig som en konkurrent. Jag lämnade omedelbart alla politiska uppdrag och kände mig kränkt.

Det enda jag kunde göra var att skriva en bok om detta och hur det egentligen går till i politiken i en liten kommun. Till min stora besvikelsen blev jag inte vare sig åtalad eller utsatt för kritik.

Läs själv i min bok: Det oväntade i Sigtuna: finns på Adlibris eller Bokus. Om du vill recensera boken för offentlig publicering kan du kontakta mig så ordnar jag ett ex.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s