Ängsö Västerås

Idag har jag besökt Ängsö Naturreservat.

Platsen jag besökte heter Berg. Det var för länge sedan Ängsös mest betydande by med 500 invånare och här låg den gamla kyrkan innan slottet och den medeltida kyrkan bygges. En gång gick huvudvägen från Berg till slottet via en gammal idag nästan dold och bortglömd väg från medeltiden. Jag gick vägen via det gamla gravfälten från järnåldern intill Berg.

För några år sedan skrev jag en bok om Ängsö med en vägvisare till mina smultronställen i Naturreservatet.

Det är tragiskt att kunna konstatera att Ängsö naturreservat missköts så allvarligt idag, den gamla kulturhistoriska miljön verkar förfalla, husen och gårdsmiljöer saknar underhåll och tidigare skogsbackar med ekar där det förr blommade rikligt med liljekonvaljer är idag helt kal-huggna.

Det kan verka som att Stiftelsen som sköter förvaltningen av Ängsö tror att det viktigaste är att spara på skötseln istället för att försöka uppfylla syftet med naturreservatet som är att bevara och underhålla den förr så unika småskaliga miljön. Ingenstans i stiftelsens grundande sägs att syftet är att skövla skogen eller att låta byggnader förfalla.

Det känns som att det behövs en kontroll och översyn av hur naturreservatet sköts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s