Vision och vetande

att veta mer om det digitala samhället och dessutom ha visioner om vad det kan innebära kan ni läsa om i min bok:

jag medverkar fortfarande och håller föredrag i konferenser och seminarier.

Denna veckan skall jag medverka i ett internationellt evenemang som skall spelas in och läggas upp på en pod

(på engelska)

kommer att nämna en guide som jag medverkade i åt EU-kommissionen, guiden finns tillgänglig på 22 olika språk,

Broadband Investment Guide | Shaping Europe’s digital future

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s