Kommunikation

har alltid varit mänsklighetens viktigaste utvecklingsfaktor.

om det tog för lång tid mellan bostad och arbete så flyttade folk, oavsett om man gick, cyklade eller åke tåg, restiden var viktigare än avståndet.

När tåget byggdes ut var det för att transportera gods från tillverkning till hamnarna. Att flytta folk blev bara en följdeffekt av järnvägens utbyggnad.

Idag när vi kommunicerarar digitalt spelar avståndet ingen roll alls

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s