Medan vi väntar

Vi väntar alltid,

på att börja i skolan, på att få börja i nästa klass, att skolan skall vara över.

Ett nytt jobb eller befattning.

Pension eller oväntad förmögenhet.

Människan längtar ständigt, nuet är bara en övergångsperiod till något annat. Vad ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s