Jag bekänner

Det tjänar ingenting till att neka. Det var jag och är jag, som är skyldig. jag kan bara erkänna och bekräfta att jag gjorde det.

Tyvärr kanske jag gör det igen, det finns ingenting som kan förändra mig och mitt beteende.

Ni kan fördömma och straffa, det förändrar inte. Jag är som jag är det är obotligt.

Romantiker, naiv och utan förstånd, men så här är jag nu och för evigt.

Klandra mig, det kommer inte att ändra någonting.

Att göra slut på mig, självmant eller med hjälp av någon förändrar ingenting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s