Den första

Vägen från Stockholm norrut gick via Märsta, här drogs också järnvägen liksom den första telefonlinjen norrut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s