Fornminnet

På vägen till Ängsö passeras Kungsåra, strax intill avtags vägen finns en busshållplats som kallas Karleby. Bakom busshållplatsen syns på en berghäll några fina hällristningar, tyvärr inte utmärkta och saknar information.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s