Pesten kommer

Detta handlar inte om den vanliga pesten utan den som ibland drabbar de som  jobbar i en kommunägd verksamhet, det gäller dock inte alla kommuner och inte all verksamhet , men är vanligare än nu tror.

Jag har själv blivit drabbad och sett andra som också blivit smittade.

Nu talar jag inte om den pest som härjade på medeltiden utan det som drabbar vissa offentliga verksamheter som byte chef eller vd om det är ett bolag. Oftast inträffar detta efter kommunalval, men kan också ske i regioner.

När en offentligt ägd verksamhet byter politisk majoritet så vill den nya majoriteten i regel styra sina verksamheter, dvs bolag och förvaltningar. Det händer då ofta att den nya chefen vill själv kunna välja sina närmaste. Det kan ske genom en vanlig eller fingerad rekrytering. Den nya ledningsgruppen består oftast av både en operativ ledningsgrupp vanligen chefer för olika delar av företaget som finans och drift. Ibland vill chefen ha även en strategisk ledningsgrupp hans egna förlängda armar.

Jag hade oturen att bli rekryterad för ett jobb och sedan avancera in i en ledningsgrupp för ett större bolag i en större kommun. Denna kommun hade vid den här tiden ca ett dussin bolag och ungefär lika många förvaltningar.

Vad som hände var ett kommunalt val och kommunen byte politisk majoritet. Den nya VD,n som tillsattes var i och för sig för sig en ganska vanligt hygglig person. Men han hade tänkt sig en annan person på den tjänst som jag innehade. Det startade en s.k. omorganisering och en ganska bra person som tillhörde den tidigare majoriteten fick mitt jobb. Han hade varit ” parkerad” i väntan på lämplig uppgift. Jag fick inget nytt jobb utan 18 månaders avgångsvederlag, en rejäl slant för skattebetalarna. Nu tror ni kanske att detta tillhör ovanligheterna, men det är tyvärr tvärtom. En del kommuner agerar inte så här, men det sker oftare än ni tror. För min del slutade det bättre än någon kunde ana, det olyckliga i hanterandet är att de som blir kvar inte alltid är de bäst lämpade utan de lydigaste.

När jag själv blev drabbad roade jag mig med att försöka räkna ihop hur många som blivit övertaliga på liknande sätt. jag kom med lätthet upp i tusen personer som alla fått motsvarande avgångsvederlag, som lågt räknar då för över 10 år sedan kostade skattebetalarna minst 1,5 miljoner per person alltså 1 och en halv miljon tusen gånger.

själv fick jag ett bättre jobb och hämnades på mitt eget sätt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s