Ny plan för samhället

Gårdagens lösningar kommer inte att vara svaret på morgondagens utmaningar. Det som är grundläggande för all offentlig verksamhet är att uppgiften är att skapa samhällsnytta.

Alla behöver en ny agenda för att skapa framtidens samhälle.

Det handlar om demokrati. Det räcker inte att enskilda affärsintressen bygger vårt nya samhälle. Regioner, kommuner och andra gemenskaper måste också medverka.

Kommunikation har alltid varit den starkaste drivkraften för samhället. Idag är kommunikationen digital och infrastrukturen består av bredband. Att samhället har digitaliserats är inte en överraskning för någon.
Men tyvärr finns det inte tillräckligt utbyggd digital infrastruktur för att alla skall kunna vara en del av det digitala
samhället.

När bredband blev ett koncept skapades en digital agenda först på EU-nivå, senare också genom lokala nationella
digitala agendor. Det grundläggande i den första digitala agendan var att tillgången till bredband främst skulle
anläggas av marknaden, vilket tolkades som teleoperatörer. Avsikten var troligen att bredbandsutvecklingen, inte ska ske med skattemedel. Om det var för att minska behovet samhällsinsatser, eller om det var ett framgångsrikt
lobbyarbete av teleoperatörerna är oklart .
Men en sak är klar. Bredband handlar inte om telefontjänster utan är en infrastruktur för det digitala samhället.
Kan vi då tillåta affärsintressen att få en ensamrätt eller
monopol på denna infrastruktur?

Offentliga bredbandsnät erbjuder idag infrastruktur till alla användare och operatörer/tjänsteleverantörer.

Öppna nät konkurrerar inte med telekom-marknaden. Istället erbjuder öppna nät tillgång till en neutral infrastruktur.
Det digitala samhället utvecklas snabbt och digitaliseringen blir allt viktigare för offentliga verksamheter, företag och inte minst för enskilda invånare.

OECD har i en rapport som angett att bredband har en viktig roll för ekonomisk tillväxt genom
att skapa fler företag, effektivare offentlig förvaltning och positiva miljöpåverkan. Modellen med
offentligt ägda öppna bredbandsnät är en av orsakerna.

Bredbandsutvecklingen i länder där tillgången till bredband domineras av monopolistiska telenät hindras i sin digitala utveckling.
Trots att över 70 procent av Sveriges invånare idag har tillgång till bredband med hög kapacitet, så saknar
samtidigt 30 procent av befolkningen denna möjlighet och riskerar därmed att placeras utanför det digitala samhället.
Fler och fler offentliga tjänster sker nu digitalt via bredband och allt fler nyhetsmedia som tidningar ersätts med
videobaserade nyhetskanaler. Naturligtvis måste alla, 100 procent av befolkningen, ha tillgång till viktig samhällsinformation för att kunna medverka i det digitala samhället.

Alla kommuner behöver en lokal digital agenda för att säkerställa sin digitala infrastruktur. Det räcker inte att enskilda affärsintressen bygger bredbandsnät.

Gemenskapen, regionerna och kommunerna måste också agera.
Sveriges framtid bygger på lokalt engagemang.


Fortfarande saknar många kommuner fullt utbyggda bredbandsnät.

Forskningsinstitutet Rise/Acreo, har i flera rapporter visat de samhällsekonomiska
fördelarna med bredband. Det är viktigt och nödvändigt för kommunerna att säkerställa den digitala infrastrukturen till alla medborgare. För att alla medborgare ska kunna delta i det digitala samhället måste alla ha tillgång till
bredband.

Vi behöver en ny digital agenda
med målet att alla medborgare ska kunna få tillgång till
bredband med god kapacitet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s