Vår lilla stads tidning.

I Sigtuna har det funnits en lokal tidning länge

Sigtunabygden som grundades 1883 läggs ned på grund av lönsamhetsproblem. Gratistidningen Sigtunabygden har drivits och ägts av Upsala Nya Tidning sedan 1960-talet och har bevakat staden från en Uppsala horisont.. fortfarande skriver UNT en hel del om Sigtuna stad., nu finns det en stockholmsutgivning som kallas mitt i och har bevakning av Sigtuna.

I bland var l den gamla lokaltidningen framgångsrik ibland mer eller mindre medioker, men det har alltid funnits en lokaltidning, en plats för skvaller, nyheter och annonser. Sedan en tid tillbaka har en mediekoncern en viss lokal bevakning, och den tidigare lokaltidningen har gått upp i en närbelägen storstadstidning.

Det finns många orsaker till nedläggningen, digitalisering och storskalighet, men det behövs något mer lokalt med förankring.

Kanske någon har initiativ till en ny utgivning av Sigtuna tidning.

Sigtuna i ord och bild (hembygd.se)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s