Hur länge lever en bok?

Jag har skrivit några olika böcker, om lite olika saker, Några faktabaserade böcker som har sitt ursprung i mitt arbete, några böcker är numera äldre och några ganska nya.

Jag har skrivit några s.k. guideböcker och ett par romaner med handling från Sigtuna.

En del säljer böcker fortfarande ganska bra efter flera år.

Självklart kan det bero på kvalitén men främst handlar det nog om intresset för innehållet. Jag skall inte spekulera i det. Men det blir som i visan, det man förlorar på gungorna tar man igen på karusellerna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s